Categorie: Uncategorized

Excursies van cursisten van de IVN-Natuurgidsenopleiding

Drie terreinen van De Bovenlanden waren de ‘landjes’ (onderzoeksterreinen) van vier cursisten van de IVN-Natuurgidsenopleiding, gegeven door IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Een jaar lang hebben de cursisten de natuur op hun terrein gevolgd. Ook hebben ze zich verdiept in de geschiedenis, het landschap en het beheer. Van dit alles hebben ze een verslag… Lees meer »


Nieuwe borden bij De Gagel met dank aan Rabo ClubSupport

Dankzij de steun van Rabo ClubSupport hebben we twee nieuwe informatieborden kunnen plaatsen bij De Gagel in Wilnis. Op deze borden is informatie te vinden over het gebied en de planten en dieren die er voorkomen. We willen Rabo ClubSupport hartelijk bedanken voor hun bijdrage hieraan. En natuurlijk is iedereen van harte welkom om een… Lees meer »


Bloeiende meidoorn en fluitenkruid

Op verschillende van onze terreinen bloeien momenteel de meidoornstruiken. Samen met het ‘Hollandse kant’ (fluitenkruid) zorgen ze voor prachtige witte randen. Op de bloemen kun je verschillende soorten insecten vinden, vooral bijen en vliegen. In het najaar doen vogels (vooral lijsterachtigen) zich te goed aan de bessen. Meidoorn en fluitenkruid op de Snoek Van links… Lees meer »


Dotters

Op verschillende plekken kun je op de bovenlanden nog dotterbloemen zien bloeien. Ze staan o.a. langs watergangen maar zijn ook in riet- en hooilanden te vinden. De dotterbloem is verwant aan boterbloemen. De naam ‘dotter’ verwijst naar de dooiergele kleur van de bloemen. Deze worden door allerlei insecten bezocht zoals de hommelbijvlieg (een zweefvliegensoort) op… Lees meer »


Op de kiek gezet

In het Gagelgebied staat een wildcamera opgesteld. Hiermee hopen we een otter te kunnen vastleggen. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Wel zijn er verschillende andere dieren op de kiek gezet zoals de grauwe ganzen en de buizerds op bijgaande foto’s van afgelopen maart. Eerdere foto’s vind je hier.


Voorjaar op onze terreinen

Op onze terreinen kun je zien én horen dat het lente is. Verschillende zangvogeltjes laten zich horen zoals de heggenmus. Op verschillende terreinen bloeien de sleedoornstruiken. De witte bloemetjes verschijnen voordat het blad ontluikt. Ook de boswilgen bloeien inmiddels en hun nectar en stuifmeel zijn een belangrijke voedselbron voor vroege hommels en bijen. Als je… Lees meer »


Frisgroen in het Bosje van Floor

In januari hebben we onderhoud gepleegd in het Bosje van Floor. Hierdoor kan er meer licht in het bosje komen en dat is o.a. gunstig voor struiken in de onderbegroeiing. Momenteel ontluiken al de knoppen van hazelaar, vlier en meidoorn.


Veenwater klaar voor broedseizoen

Op 6 januari is samen met knotgroep De Ronde Venen de berkenopslag op het rietland van het Veenwater verwijderd. Afgelopen zaterdag zijn de laatste stammen afgevoerd. Dit beheer is o.a. nodig voor de moerasvogels die hier binnenkort weer gaan broeden.


Bloeiende bomen

Op ons terrein de Voorn staan nu twee boomsoorten in bloei: de zwarte els (boven) en de iep (onder). De lange katjes van de zwarte els leveren het stuifmeel dat door de wind verspreid wordt. Als het op de vrouwelijke katjes (rechts) terecht komt, ontwikkelen zich daaruit de proppen. Deze zitten volgende winter vol zaad:… Lees meer »


Winterse paddenstoelen

Ook in de winter zijn er paddenstoelen te vinden op het dode hout op onze terreinen. Heel opvallend zijn de rode kelkzwammen. Deze zie je in de winter tot in het vroege voorjaar op dood, liggend loofhout in de buurt van water.Een andere opvallende verschijning is de gele trilzwam. Deze kun je het hele jaar… Lees meer »