Molenland

Molenland

Langs het Molenland in Mijdrecht ligt sinds lange tijd een brede moerasstrook. Omdat deze sterk verruigd was, is in 1994 een beheer- en inrichtingsvoorstel opgesteld door Landschap Erfgoed Utrecht. Dit was de basis voor een aantal aanpassingen waarmee de waarde voor flora, fauna en mens is toegenomen.

Met de aanpassingen in de jaren ’90 hielden is een deel van de vroegere houtwal verwijderd. Er zijn poelen zijn gegraven, een deel van de bovenlaag is afgegraven en de watergangen zijn uitgebaggerd.

Onze doelstellingen voor het gebied zijn het handhaven van de huidige biotopen voor planten- en diersoorten en het verkrijgen van een zo gevarieerd mogelijk landschappelijk beeld (variatie, openheid naar de erachter gelegen polder Groot Wilnis-Vinkeveen). We maaien het terrein tweemaal per jaar maaien en voeren het maaisel af. Om de paar jaar schonen we de poelen op. De elzen worden regelmatig gesnoeid.

Het gebied heeft een educatieve functie: vanaf de weg is de natuurontwikkeling te volgen. De planten in het gebied worden door het IVN De Ronde Venen & Uithoorn geïnventariseerd.