Veenwater

Veenwater

Het Veenwater ligt langs de Hoge Dijk in De Hoef en is 4,5 ha groot. Je kunt het gebied vanaf de weg overzien. Met de kano of op de schaats, is een ontdekkingstocht door dit gevarieerde gebied mogelijk. Of tijdens een donateursexcursie van De Bovenlanden.

Het Veenwater bestaat uit open water, overblijvende rietvelden en voormalige legakkers. Het terrein is ingericht als ‘vogelgebied’ omdat er veel soorten riet- en watervogels verblijven. De natuurwaarden zijn hoog: er komen veel en bijzondere vogels voor. Er is een slaapplaats voor tientallen grote zilverreigers en ook de roerdomp komt hier voor.

Jaarlijks maaien we een deel van het riet, waardoor we voorkomen dat het gebied een bos wordt.

De knotgroep De Ronde Venen helpt met knotten. Dit is belangrijk omdat grote bomen op de smalle legakkers kunnen omvallen en zo een deel van de legakker in hun val kunnen meenemen. Midden in de rietlanden staan prachtige en grote elzen en berken.

Het terrein is een overblijfsel van het stroomgebied van de Kromme Mijdrecht. Het land was niet interessant voor de boeren en is niet verveend vanwege de in de grond aanwezige klei. In de winter van 2008-2009 is de herinrichting uitgevoerd.

Het Veenwater is opgedragen aan Arthur van Veen, natuurmens in hart en nieren, die in 2007 overleed.