Bosje van Floor

Bosje van Floor

Het Bosje van Floor aan de Veldhuisweg in Vinkeveen, kenmerkt zich door hoge bomen en goed ontwikkeld struikgewas. Het is een opgaand landschapselement dat is ontstaan in de ruilverkaveling. Er staan veel essen en elzen. Daaronder groeien onder andere veldesdoorn, meidoorn, vuilboom en braam. Het bosje is een toevluchtsoord voor diverse vogelsoorten, insecten en kleine zoogdieren.

Het bosje is genoemd naar Floor Groenendijk die vroeger secretaris was van De Bovenlanden.