Project Gagelgebied

Project Gagelgebied

In januari en februari 2020 is een oeverproject uitgevoerd waarbij de legakkers 4 en 5 zijn voorzien van een nieuwe oeverbescherming. Daarnaast is aan de koppen van de legakkers 3, 11, 12, 13 en 16 herstelwerk uitgevoerd. In totaal is 470 m oeverbescherming vernieuwd en 66 m oever hersteld door deze aan te vullen met wilgen tenen. Een overzicht van de eilanden:

De nieuwe oeverbescherming bestaat uit een dubbele palenrij met takkenbossen, de ruimte tussen de natuurvriendelijke beschoeiing is bekleed met gronddoek van biologisch afbreekbaar materiaal. Over dit gronddoek is bagger gestort. De aannemer heeft Douglaspalen gebruikt van een grote diameter; hierdoor is onze verwachting dat de beschoeiingen 15 – 20 jaar meegaan. In de tussentijd krijgt de plantengroei alle kans om zich te vestigen en mede de oevers vast te houden. Op veel beschermde plekken in de Gagel kun je zien dat dit zo werkt.

Dit project is mogelijk hebben gemaakt door het Dinamo fonds, het KF Heinfonds, het Elise Mathilde fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze fondsen ondersteunen projecten zoals deze door middel van een financiƫle bijdrage. Daarnaast zijn er voor dit project bijdragen ontvangen van de gemeente De Ronde Venen, van Waterschap Amstel Gooi en Vecht en van de Hengelsportvereniging Wilnis.