Landje van Herman

Landje van Herman

Het terrein aan de Wilnisse Zuwe bestaat uit twee kleine gebieden; een bebost eilandje en een stukje laag gelegen land.

Op het eilandje heeft vroeger een daggelders huis gestaan. In 1990 is het laag gelegen stuk land afgeplagd, waarna het terrein begroeid raakte met zeggen en kruiden, waaronder rietorchis en zonnedauw.

Het gebied verdroogde door verlaging van het waterpeil voor de omliggende landbouwgrond. Daardoor verdween de karakteristieke plantengroei. Om op het landje toch weer een bijzondere vegetatie te krijgen is het in 2019 nog een keer afgeplagd. Dit werk was mogelijk door een financiƫle bijdrage van de gemeente De Ronde Venen. Het terrein wordt tweemaal per jaar gemaaid en het maaisel voeren we af. Zo hopen we de bijzondere plantengroei weer terug te krijgen.

Op het landje van Herman staat boerengeriefhout met oude knotten van es, populier en wilg. Het geriefhout heeft achterstallig onderhoud. We gaan de komende jaren de uitgegroeide bomen inkorten. Hierdoor komt er meer licht in het bosje wat goed is voor besheesters en de zangvogels.

Het terrein is vernoemd naar Herman van Soest, oud-bestuurslid van onze stichting.