Bloeiende Schapenakker

Van de legakkers van het Gagelgebied is alleen de Schapenakker vanaf de weg bereikbaar (vanaf de Gagelweg). Het is zeker de moeite waard om er eens een kijkje te nemen. Toen vandaag de zon scheen, waren er veel insecten te zien. Ook zwarte stern en visdiefje vlogen in de buurt rond. Vooral de bloemen vallen op. Rond 22 juli wordt het hooiland gemaaid, maar de bloeiende planten langs de oevers zullen blijven staan.

Links de gewone engelwortel, bezocht door allerlei insecten. Rechts de kale jonker met gewone pendelvlieg

Links moerasspirea, rechts het hooiland van de Schapenakker met op de voorgrond grote ratelaar

Zwanenbloemen langs de slootkant; rechts zicht op het water en andere legakkers

De Schapenakker was het ‘landje’ van Stefanie Miltenburg en Alexander Schütte tijdens hun opleiding tot IVN-natuurgids. Hun verslag vind je hier.