Excursies van cursisten van de IVN-Natuurgidsenopleiding

Drie terreinen van De Bovenlanden waren de ‘landjes’ (onderzoeksterreinen) van vier cursisten van de IVN-Natuurgidsenopleiding, gegeven door IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Een jaar lang hebben de cursisten de natuur op hun terrein gevolgd. Ook hebben ze zich verdiept in de geschiedenis, het landschap en het beheer. Van dit alles hebben ze een verslag gemaakt. De opleiding wordt afgesloten met een excursie op hun terrein.


Vanavond was de excursie van Margreet Kokshoorn op De Snoek. Een prachtige avond waarbij we genoten van vogelgeluiden en kwakende kikkers. Ook verdiepten we ons in de verschillende soorten gras die hier voorkomen met een grassenbingo.
Margreet is geslaagd. Volgende week zal ze als natuurgids ook aanwezig zijn bij de donateursexcursie op De Snoek.