Gagelgebied

Gagelgebied

De Bovenlanden heeft in het Gagelgebied 17 legakkers in erfpacht. Het zijn overblijfselen van een kleinschalige vervening die begon na 1800. Het kenmerkende landschap met zijn langgerekte legakkers is vanaf de Schapenakker (bereikbaar vanaf de Gagelweg) goed te zien. Hier kun je ook vissen, van het uitzicht genieten of aanleggen met de kano.

Het gebied is waterrijk met veel vogels, waaronder de smient, zwarte stern, kiekendief en aalscholver. Ook de zeldzame roerdomp is diverse malen gespot. De plantengroei op de legakkers is erg belangrijk voor de natuur. Door jarenlang maaien en afvoeren, komen er nu tientallen verschillende plantensoorten voor. Variƫrend van harig wilgenroosje tot grote ratelaar; een oase voor insecten en zaadetende vogels.

Het beheer is erg arbeidsintensief omdat de meeste legakkers alleen per boot bereikbaar zijn. Dat is wel leuk voor wie komt helpen met hooien, want een boottochtje hoort erbij.

De Gagel is een kostbaar gebied om in stand te houden. Dat komt door de grote oeverlengte, de smalle legakkers en het relatief diepe water. De afgelopen decennia hebben we, met hulp van diverse sponsors, veel werk gemaakt van natuurlijke oeverbescherming om het gebied in stand te houden. Eigenlijk is dit een continu proces, maar van groot belang. Waar vind je nog een dergelijk cultuurhistorisch landschap met zulke hoge natuurwaarden?

Overzicht van de eilanden in het Gagelgebied:

Meer informatie over het laatste oeverbeschermingsproject in 2019 is te vinden op project gagelgebied

Kijk voor een interessant filmpje op rtv utrecht

Stichting De Bovenlanden heeft de legakkers in erfpacht, eigenaren zijn de fam. Brouwer uit Wilnis en Staatsbosbeheer (SBB).