Dotters

Op verschillende plekken kun je op de bovenlanden nog dotterbloemen zien bloeien. Ze staan o.a. langs watergangen maar zijn ook in riet- en hooilanden te vinden. De dotterbloem is verwant aan boterbloemen. De naam ‘dotter’ verwijst naar de dooiergele kleur van de bloemen. Deze worden door allerlei insecten bezocht zoals de hommelbijvlieg (een zweefvliegensoort) op de foto.