Herinneringen aan John Grootegoed

Eind vorig jaar bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid en medeoprichter John B. Grootegoed op 82-jarige leeftijd, na een korte hevige ziekte, was overleden.

John was in de Ronde Venen een markante persoonlijkheid en in de jaren ’80 en ’90 als secretaris en vicevoorzitter van de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht Wilnis (LMW) een grote animator van  enorm veel activiteiten op milieugebied. Dat waren activiteiten op het gebied van planologie (bijv. Orphahell, golfbaan), energie (windmolen aan de Mijdrechtse Zuwe), inzamelingen van gescheiden afval (batterijen, oud papier) en natuur (knotgroep). Zo werd in Wilnis elke maand door vrijwilligers oud papier opgehaald en de opbrengst werd besteed aan de vergroening van Wilnis (bijv. het wilgenknotlaantje tussen oude spoorbaan en Veenweg). 

In 1984 was John werkzaam bij de firma Omega aan de Bovendijk als controleur bij de vuilstort. Samen met Floor Groenendijk van de hengelsportvereniging en de heer G. Kool (directeur Omega) ontstond het plan om van een drietal bij de ruilverkaveling overgebleven perceeltjes weiland  aan de Bovendijk een natuurgebied, waarin traditionele landschapselementen uit het veenweidegebied werden aangelegd, met gesloten beurzen tot stand te doen komen. Daartoe werd toen in 1985 stichting De Bovenlanden opgericht.  Voor de aanleg zocht John contact met deskundige instanties in Wageningen, Natuurmonumenten, Stichts Landschapsbeheer e.d. De opbrengst van de oud-papierinzameling in Wilnis vloeide toen naar onze stichting. John bleef als bestuurslid de dynamische kracht die aanvankelijk vele activiteiten coördineerde om de stichting tot een succes te maken en contacten zocht en bleef onderhouden met diverse natuurorganisaties. Zo kwam er in 1991 een Vroege Vogels uitzending over onze stichting en het gebied aan de Bovendijk. Samen met Paul Reurings werd een succesvolle sponsoractie op touw gezet om het Rondeveense bedrijfsleven onze landschaps- en natuurgebieden te laten adopteren. Ondertussen bleef John met vallen en opstaan LMW op de been houden en had hij te maken met veel lichamelijke klachten. Zijn vrouw overleed in 2002 en hij werd mantelzorger van zijn bejaarde vader, die als 100-jarige nog zijn rijbewijs haalde. In verband met de problematiek van verzorgingshuizen werd hij uitgenodigd bij Pauw en Witteman.

Rond de eeuwwisseling trad John terug als bestuurslid en werd hij benoemd tot erelid. Hij bleef nog vele jaren met belangstelling de ontwikkeling van het landschap en de stichting volgen. In 2018 werd het nieuwste gebied van onze stichting, Snoek dat ligt langs de Kromme Mijdrecht, aan hem opgedragen.

Het bestuur van De Bovenlanden

John Grootegoed bij de opening van natuurterrein “Snoek” in augustus 2017