Weekbericht 5

Afgelopen vrijdag is een lekakker in de Gagel toegankelijk gemaakt voor de knotters. De akker was overgroeid met bramen en dwarse bomen. De akker wordt steeds smaller, op sommige plekken nog maar 3 m breed.

Legakker met oeverafslag

Afgelopen zaterdag een knotdag met de knotgroep en ruim 25 blije mensen. We hebben takkenbossen in het water langs de oevers gelegd, wat de afslag kan afremmen.

Dezelfde akker na het snoeiwerk. Lijsterbes, eik en meidoorn zijn blijven staan. De elzen en wilgen (en bramen) lopen weer uit.