Weekupdate 36

Langs natuurterrein Molenland ligt een waterhoudende greppel. Deze dient om het gebied vochtig te houden en om betreding van dit kwetsbare terrein tegen te gaan.

Om het jaar laten we de greppel uitmaaien of uitdiepen, om verlanding te voorkomen. Er zijn ook doorzichten naar het achterliggende bovenland gemaakt. Dit werk is begin september uitgevoerd.