Auteur: admin_x3KL

Planteninventarisaties

In de tweede helft van juni zijn op op verschillende terreinen de planten geïnventariseerd. Dat gebeurt altijd na het broedseizoen en vóór de eerste maaibeurt. Op de website vind je de resultaten van het Landje van Herman (aan de Wilnisse Zuwe) en van de moerasstrook langs Molenland. In 2018 is het Landje van Herman afgeplagd.… Lees meer »


Bloeiende Schapenakker

Van de legakkers van het Gagelgebied is alleen de Schapenakker vanaf de weg bereikbaar (vanaf de Gagelweg). Het is zeker de moeite waard om er eens een kijkje te nemen. Toen vandaag de zon scheen, waren er veel insecten te zien. Ook zwarte stern en visdiefje vlogen in de buurt rond. Vooral de bloemen vallen… Lees meer »


Geslaagde donateursexcursie

Gisteravond was de donateursexcursie van De Bovenlanden. Zo’n 25 mensen hebben een rondje gelopen over ons terrein De Snoek. Binnenkort wordt het gras gemaaid, maar nu konden we nog genieten van allerlei planten zoals grote egelskop, grote wederik, paddenrus, ijle dravik en rietgras. De Cetti’s zanger liet zich goed horen. Kortom: een prachtige avond. (NB:… Lees meer »


Excursies van cursisten van de IVN-Natuurgidsenopleiding

Drie terreinen van De Bovenlanden waren de ‘landjes’ (onderzoeksterreinen) van vier cursisten van de IVN-Natuurgidsenopleiding, gegeven door IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Een jaar lang hebben de cursisten de natuur op hun terrein gevolgd. Ook hebben ze zich verdiept in de geschiedenis, het landschap en het beheer. Van dit alles hebben ze een verslag… Lees meer »


Nieuwe borden bij De Gagel met dank aan Rabo ClubSupport

Dankzij de steun van Rabo ClubSupport hebben we twee nieuwe informatieborden kunnen plaatsen bij De Gagel in Wilnis. Op deze borden is informatie te vinden over het gebied en de planten en dieren die er voorkomen. We willen Rabo ClubSupport hartelijk bedanken voor hun bijdrage hieraan. En natuurlijk is iedereen van harte welkom om een… Lees meer »


Bloeiende meidoorn en fluitenkruid

Op verschillende van onze terreinen bloeien momenteel de meidoornstruiken. Samen met het ‘Hollandse kant’ (fluitenkruid) zorgen ze voor prachtige witte randen. Op de bloemen kun je verschillende soorten insecten vinden, vooral bijen en vliegen. In het najaar doen vogels (vooral lijsterachtigen) zich te goed aan de bessen. Meidoorn en fluitenkruid op de Snoek Van links… Lees meer »


Dotters

Op verschillende plekken kun je op de bovenlanden nog dotterbloemen zien bloeien. Ze staan o.a. langs watergangen maar zijn ook in riet- en hooilanden te vinden. De dotterbloem is verwant aan boterbloemen. De naam ‘dotter’ verwijst naar de dooiergele kleur van de bloemen. Deze worden door allerlei insecten bezocht zoals de hommelbijvlieg (een zweefvliegensoort) op… Lees meer »


Op de kiek gezet

In het Gagelgebied staat een wildcamera opgesteld. Hiermee hopen we een otter te kunnen vastleggen. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Wel zijn er verschillende andere dieren op de kiek gezet zoals de grauwe ganzen en de buizerds op bijgaande foto’s van afgelopen maart. Eerdere foto’s vind je hier.


Voorjaar op onze terreinen

Op onze terreinen kun je zien én horen dat het lente is. Verschillende zangvogeltjes laten zich horen zoals de heggenmus. Op verschillende terreinen bloeien de sleedoornstruiken. De witte bloemetjes verschijnen voordat het blad ontluikt. Ook de boswilgen bloeien inmiddels en hun nectar en stuifmeel zijn een belangrijke voedselbron voor vroege hommels en bijen. Als je… Lees meer »


Frisgroen in het Bosje van Floor

In januari hebben we onderhoud gepleegd in het Bosje van Floor. Hierdoor kan er meer licht in het bosje komen en dat is o.a. gunstig voor struiken in de onderbegroeiing. Momenteel ontluiken al de knoppen van hazelaar, vlier en meidoorn.