Auteur: admin_x3KL

Op de kiek gezet

In het Gagelgebied staat een wildcamera opgesteld. Hiermee hopen we een otter te kunnen vastleggen. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Wel zijn er verschillende andere dieren op de kiek gezet zoals de grauwe ganzen en de buizerds op bijgaande foto’s van afgelopen maart. Eerdere foto’s vind je hier.


Voorjaar op onze terreinen

Op onze terreinen kun je zien én horen dat het lente is. Verschillende zangvogeltjes laten zich horen zoals de heggenmus. Op verschillende terreinen bloeien de sleedoornstruiken. De witte bloemetjes verschijnen voordat het blad ontluikt. Ook de boswilgen bloeien inmiddels en hun nectar en stuifmeel zijn een belangrijke voedselbron voor vroege hommels en bijen. Als je… Lees meer »


Frisgroen in het Bosje van Floor

In januari hebben we onderhoud gepleegd in het Bosje van Floor. Hierdoor kan er meer licht in het bosje komen en dat is o.a. gunstig voor struiken in de onderbegroeiing. Momenteel ontluiken al de knoppen van hazelaar, vlier en meidoorn.


Veenwater klaar voor broedseizoen

Op 6 januari is samen met knotgroep De Ronde Venen de berkenopslag op het rietland van het Veenwater verwijderd. Afgelopen zaterdag zijn de laatste stammen afgevoerd. Dit beheer is o.a. nodig voor de moerasvogels die hier binnenkort weer gaan broeden.


Bloeiende bomen

Op ons terrein de Voorn staan nu twee boomsoorten in bloei: de zwarte els (boven) en de iep (onder). De lange katjes van de zwarte els leveren het stuifmeel dat door de wind verspreid wordt. Als het op de vrouwelijke katjes (rechts) terecht komt, ontwikkelen zich daaruit de proppen. Deze zitten volgende winter vol zaad:… Lees meer »


Winterse paddenstoelen

Ook in de winter zijn er paddenstoelen te vinden op het dode hout op onze terreinen. Heel opvallend zijn de rode kelkzwammen. Deze zie je in de winter tot in het vroege voorjaar op dood, liggend loofhout in de buurt van water.Een andere opvallende verschijning is de gele trilzwam. Deze kun je het hele jaar… Lees meer »


Onderhoud Bosje van Floor

Gisteren (23 januari) zijn vrijwilligers van De Bovenlanden aan de slag geweest in het Bosje van Floor. Dit ruilverkavelingsbosje staat er al ruim vijftig jaar en er staan grote bomen (essen en elzen) in. Omdat de boomkronen gesloten zijn, komt er nauwelijks licht op de grond. Daardoor kunnen de struiken onder de bomen minder goed… Lees meer »


Weekbericht 1

Op 6 januari is het jaar goed begonnen. In samenwerking met knotgroep De Ronde Venen hebben we hakhout in het Veenwater teruggezet, oeverbeschoeiingen en takkenrillen gemaakt.


Paddenstoelen op de Snoek

door Ineke Bams Ineke heeft een mooie rapportage gemaakt over verschillende paddenstoelen bij ons terrein Snoek. De rapportage is te downloaden via onderstaande link:


Weekbericht 42

De Bovenlanden beheert aan de Hoge Dijk het Veenwater. Dit bestaat uit rietlanden, legakkers en waterpartijen en staat vooral bekend om zijn vogelrijkdom