De Groene Venen week 25

Meten is weten, maar is het ook leuk ?

Iedereen kent de uitdrukking ‘meten is weten’. Het lijkt een waarheid als een koe. Maar klopt het ook en is het wel leuk om alles in maat en getal uit te drukken ? Wat nu als je allerlei dingen te weten komt, die ongunstig zijn voor de natuur. Je leest in de krant bijna niet anders dat alle meetcijfers op rood staan.

Je zou er depressief van worden.

Gelukkig zijn er ook veel leuke dingen om te meten en te weten. En zoals zo vaak, begin interesse te kweken bij de jeugd en hopelijk betaalt zich dit later uit, op welke manier dan ook.

In de tweede week van juni was het slootjesweek. Door het IVN werden op scholen, maar ook in het weekend kleine evenementen georganiseerd, waarbij kinderen kunnen onderzoeken welke beestjes en plantjes zich in en om de sloot ophouden. En er was ook aandacht voor de kwaliteit van het slootwater. We deden een soort zuiveringsexperiment. 

Het was erg leuk voor de kinderen, maar ook voor de begeleiders, ouders en grootouders .

Ik weet niet of bij de huidige bestuursleden van Stichting De Bovenlanden de interesse voor de natuur is gewekt door dergelijke kleine evenementen in hun jeugd, maar dat we nog steeds plezier beleven aan onze inspanningen voor de natuur is zeker.

Nog steeds vinden er inventarisaties, metingen plaats op onze terreinen. Een vogelwerkgroep kijkt al jarenlang vanuit de vogelkijkhut aan de Bovendijk, welke vogels zich op ons terrein bevinden. 

We doen jaarlijks plantenonderzoek, waarbij gekeken wordt, welke (bijzondere) plantjes er groeien. Enkele jaren geleden was dat bijvoorbeeld de groenknolorchis. Die duikt nog steeds af en toe op, op ons terrein aan de Bovendijk.

Door alle ingrepen in de natuur in de regio om ons heen, is er afgelopen jaar ook gemeld, dat weer (een) otter(s) in ons gebied gesignaleerd is (zijn). Voor zover ik begrepen heb is hij nog niet gezien, maar wel is zijn poep gevonden. Otterspecialisten zijn enthousiast.

Om nog beter beslagen ten ijs te komen heeft onze Stichting sinds kort een wildcamera op één van onze terreinen geplaatst. Hoe leuk zou het zijn als we de otter een keer op de gevoelige plaat kunnen vastleggen.

(In een volgende column misschien een keer wat meer over de resultaten van deze camera).

Kortom, als antwoord op de vraag ‘meten is weten, maar is het ook leuk’ kan ik volmondig antwoorden: ja, dat is superleuk.

Stichting De Bovenlanden beheert 10 natuurterreintjes in onze gemeente. 

U kunt ons steunen door donateur te worden voor € 15 per jaar of door te helpen met het hooien in juli of september. 
Op www.debovenlanden.nl vindt u alle informatie. 

Kees de Vries, bestuurslid van Stichting De Bovenlanden en van HSV Wilnis