Natuurterrein Snoek

De Bovenlanden heeft het natuurterrein Snoek open gesteld voor mensen om een rondje te lopen en van de natuur te genieten. Helaas leidde dat steeds meer tot ongewenst gebruik. Paarden, fietsen en zelfs een quad in het terrein. Veel losse honden en zelfs zeer zichtbare menselijke ontlasting.

De bovenlanden heeft een aantal maatregelen genomen om duidelijker te maken dat Snoek een natuurgebied is en geen recreatieterrein waar alles kan:

  • De doorloop is versmald
  • De fietsenstalling is naar de buitenzijde verplaatst
  • Het graspad wordt een loopspoor
  • De tegels onder de boombank worden weggehaald
  • De bebording wordt aangepast om duidelijker aan te geven wat er mag.

Deze maatregelen zijn grotendeels begin mei uitgevoerd. De Bovenlanden hoopt op medewerking van het publiek.