Weekbericht week 20

Rond deze tijd maaien we de informatieborden, terreinmeubilair en jonge aanplant vrij op onze terreinen. Het ziet er allemaal prachtig uit met bloeiende meidoorns, echte koekoeksbloem en fluitenkruid. Als je even stil staat, kun je ook diverse vogels zien. Bruine kiekendief bij Veenwater, Purperreiger en lepelaar bij de Gagel en (gelukkig) wakende grutto’s op een paal in de Wilnisse Bovenlanden. Bijgaande foto: Grutto op paal.