De Koninginnenpage in De Ronde Venen

De bestuursleden en vrijwilligers van stichting De Bovenlanden zijn regelmatig in haar natuurgebieden actief voor beheerwerkzaamheden, maar ook voor andere activiteiten. Zo hebben we in juli op enkele legakkers in het Gagelgebied planten geïnventariseerd. Naast planten let je dan natuurlijk ook andere levensvormen zoals vogels, insecten en vlinders.

We zagen op die avond in de oever van een van de legakkers een mooie, groen-gekleurde rups. De groene kleur werd onderbroken door zwarte dwarsstrepen en oranje stippels (zie foto). Deze tekening geeft de rups een herkenbaar uiterlijk en al gauw wisten we dat dit de rups is van de koninginnenpage. 

De koninginnenpage is een van de grootste vlinders die in Nederland wordt waargenomen, met een spanwijdte van de vleugels tot 7,5 centimeter. Hij komt vooral voor de zuidelijke helft van Nederland, maar de laatste jaren wordt hij  steeds vaker waargenomen ten noorden van de grote rivieren. De leefgebieden van deze vlinder  zijn bloemrijke graslanden, moerassen en weiden. De waardplant, dit is plant waarop de vlinder de eitjes legt en waarop de rups leeft, zijn schermbloemigen. Schermbloemigen zijn bv. wilde peen, melkeppe, engelwortel en venkel.

Dat deze vlinder zo noordelijk in ons land wordt waargenomen,  heeft vooral te maken met het warmer worden van het klimaat en dit jaar ook met het natte voorjaar. Hierdoor konden de rupsen voldoende voedsel vinden. Dit geldt niet alleen voor de koninginnenpage, maar ook voor andere vlinders. De zomer van  2021 is een beter vlinderjaar geweest dan de voorgaande droge en hete zomers.

Toen ik aan anderen vertelde van onze waarneming merkte ik al gauw dat ook de vlinder op diverse plekken is gezien, zoals in de Wilnisse Bovenlanden en langs het Bellopad in Vinkeveen. En deze week tijdens het hooien op onze natuurterreinen werden weer rupsen van de koninginnenpage gevonden. De bloemrijke hooilanden die onze stichting beheert zijn zo  belangrijk als leefgebied voor veel soorten planten en dieren en zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Wilt u meer weten over Stichting de Bovenlanden en over haar terreinen: kijk op www.debovenlanden.nl of stuur een mail naar stichtingdebovenlanden@gmail.com.

Otto van Asselen, bestuurslid De Bovenlanden