Een stukje natuur en historie gered

In de weilanden langs de Bovendijk, ofwel in de Wilnisse Bovenlanden, bevinden zich diverse kleiputten. Een kleiput is een afgraving in het landschap waar rivierklei werd gewonnen. Het gewonnen klei was vruchtbaar en geschikt als bodemverbeteraar. Ook werd de klei gebruikt voor dijken en erf ophogingen. De klei in de weilanden aan de Bovendijk is afkomstig van de verdwenen rivierarm  van de Aa. De Aa was in de vroege Middeleeuwen een belangrijke zijtak van de Rijn en liep langs plaatsen Nieuwer Ter Aa en Oud Aa. Er zijn hier meerdere kleiruggen, je ziet ze terug als waterplassen omdat ze inderdaad  zijn afgegraven. Een grote kleiput bevindt zich in het gebied in beheer bij De Bovenlanden. Een mooie grote glinsterende plas water.

In de winter zag het er hier anders uit. Door de overvloedige regen en de harde wind, sloegen grote golven omhoog, zelfs richting de Bovendijk. In het voorjaar moesten we constateren dat een flink deel  van de oever was afgeslagen. Het aanbrengen van een oeverbescherming langs de hele kleiput was een noodzaak geworden.

Omdat de kleiput gelegen is in een natuurgebied zou dit in ieder geval een natuurlijke beschoeiing moeten zijn. Deze wordt gemaakt van palen met takkenbossen er tussen. Een ingewikkeld en kostbaar project wat niet jaren kon duren en afwachten was geen optie. Maar waar haal je deskundigheid en geld vandaan? Hoe doe je dat? Gelukkig kunnen we af en toe gebruik maken van professionele deskundigheid  voor het maken van een plan. En heeft het bestuur ook meer dan zijn best gedaan. Resultaat in september is begonnen met de werkzaamheden  en inmiddels is 565 meter natuurlijke beschoeiing aangebracht.

En het geld?

Gelukkig zag de Provincie en het Waterschap Amstel,Gooi en Vecht ook de noodzaak van dit project in en wilden zij de kosten subsidiƫren.

In 6 maanden tijd van opname tot realisatie. Dit getuigt van een goede samenwerking met alle partijen. Daar mogen we als De Bovenlanden, Waterschap, Provincie en Staatsbosbeheer best trots op zijn.