Stichting De Bovenlanden 35 jaar.

We zouden het bijna vergeten, maar in 2020 bestaat stichting De Bovenlanden 35 jaar. Aan het begin van dit jaar hebben we plannen gemaakt om dit lustrum te vieren, samen met onze donateurs en andere belangstellenden. We dachten dat te doen door een fietstocht te organiseren langs onze natuurgebieden. Bij elk natuurgebied zou een van onze bestuursleden staan om te vertellen over bijzonderheden van het gebied. Het heeft niet zo mogen zijn! In maart begon de corona-epidemie en konden de plannen in de ijskast.

Toch hebben we niet stil gezeten. Het reguliere, noodzakelijke beheer hebben we kunnen doen dankzij onze eigen vrijwilligers en die van landschapsbeheerploegen Utrecht. Hiervoor is wel eerst een coronaprotocol opgezet om de werkzaamheden veilig te kunnen doen.

In columns eerder dit jaar in deze krant hebben we al verslag gedaan van 2 grotere projecten, n.l. het vernieuwen van de oeverbescherming van een 4-tal legakkers in de Gagel en de aanleg van een oeverbescherming bij de grote Kleiput in de Wilnisse Bovenlanden.

Een ander belangrijk project waar sinds de zomer aan is gewerkt, is het vernieuwen van onze website. Door enkele bestuursleden en deskundige donateurs is er hard gewerkt om de website te moderniseren en deze toegankelijker te maken voor bezoekers. Er is minder tekst gebruikt en meer met foto’s gewerkt. Er is een rubriek “laatste nieuws”, zodat men op de hoogte is van de laatste activiteiten. Van ieder natuurgebied is er een korte omschrijving opgenomen en een aantal foto’s, zodat de ontwikkelingen in ieder gebied toch gevolgd kunnen worden.

We hopen natuurlijk dat het in de nabije toekomst wel weer mogelijk wordt om excursies en fietstochten te organiseren op of langs onze terreinen. Hopelijk kunnen we, dankzij onze vernieuwde website, toch een mogelijkheid geven on een ‘online’-bezoek te laten brengen aan onze natuurgebieden en u daarvan te laten genieten. Kijk op www.debovenlanden.nl.

Ook als u zich wilt opgeven als donateur of vrijwilliger, kunt u daarover informatie vinden op de website. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via een mail naar stichtingdebovenlanden@gmail.com.

Otto van Asselen, voorzitter stichting De Bovenlanden.

Onderschrift foto: Het natuurbouwterrein aan de Bovendijk in Wilnis, 35 jaar na aanleg.