Vrijwilligers in onze gebiedjes

Stichting de Bovenlanden zou niet bestaan als er geen vrijwilligers waren. 

Zo zijn er vrijwilligers die helpen bij verschillende activiteiten als het inventariseren van de planten (zie de column van de vorige keer), ontwerpen van een informatiebord, helpen met de winter werkzaamheden (knotten en snoeien) en het inzaaien van de oevers van de kleiputten. Bij de kleiputten aan de Bovendijk is in 2020 een bescherming gemaakt om te voorkomen dat de oevers verder afkalven. Daarbij zijn de natuurlijkvriendelijke oevers gemaakt. Dat zijn oevers die geleidelijk aflopen, waardoor de waterdiepte steeds groter wordt. Hierdoor heb je verschillende zones waarin je telkens andere soorten planten en dieren tegenkomt. Het begint met bloemrijk grasland, dan krijg je een zone met planten die van vocht houden, weer verder moerasplanten die in (on)diep water willen staan en dan komen de waterplanten (drijvend en ondergedoken). Het deel met de moerasplanten is belangrijk voor dieren, zoals wormen, insecten en spinachtigen. De waterplanten zijn weer ideale schuil- en paaiplaatsen voor vissen. Oftewel een natuurvriendelijke oever verhoogt de biodiversiteit. Bij de kleiputten zijn deze zones nog niet terug te vinden, dat zal zich geleidelijk ontwikkelen. Na het aanbrengen van een natuurlijke oeverbescherming op 2-3 meter uit de oever is de ruimte daarachter gevuld met bagger uit de kleiput. Deze oevers zijn ingezaaid met een bloemrijk zaaimengsel, het resultaat zie je op de foto. 

De grootste groep vrijwilligers helpt mee met het hooien van onze gebiedjes. De gebiedjes zijn te nat om met grote machines te werken. Twee keer per jaar (juli en september) worden de gebiedjes gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om de te zorgen dat de voedingsstoffen uit het maaisel niet in de grond terecht komen, de grond wordt verarmd. Daarmee krijg je een grotere verscheidenheid aan planten. Op het natuurbouwterrein aan de Bovendijk zien we dat de hoeveelheid maaisel steeds verder afneemt door de verarming van de grond. 

Ook de bestuursleden van de stichting zijn allemaal vrijwilliger. In juni is de opzet van het bestuur aangepast, we gaan met een kleiner bestuur verder. Kees de Vries, Jan du Pont en Tim Manual zijn uit het bestuur gegaan, op deze plek wil ik ze nogmaals bedanken voor hun inzet als bestuurslid. Matthijs Dull heeft de rol van voorzitter overgenomen van Otto van Asselen.

De Bovenlanden is altijd op zoek naar vrijwilligers die ons bij onze knot-, maai- en hooiactiviteiten willen helpen. Zie ook https://www.debovenlanden.nl/steun-ons/mee-helpen/