Weekbericht 39

De Bovenlanden beheert op de terreinen Molenland, Voorn en Snoek poelen. Deze zijn geschikt voor amfibieën en in de vochtige oevers groeien planten zoals koninginnekruid (zeer geliefd bij vlinders) en  moerasrolklaver.

De poelen moeten om de 5 jaar worden geschoond, anders groeien ze dicht en nemen de natuurwaarden af. Dit is voor 1 oktober gebeurd. We laten daarbij een deel van de begroeiing staan, zodat de planten zich weer kunnen verspreiden in de poel.