Weekbericht week 45

We hebben de herstelde oevers van de kleiputten aan de Bovendijk ingezaaid met een zaadmengsel van dat past bij natte oevers. Hierin zitten onder andere gele lis en wilgenroosje. Door dit inzaaien voorkomen we plaagkruiden zoals akkerdistel en leveren we een bijdrage aan de vergroting van de biodiversiteit.

Aannemer de Jong zal op de niet-ingezaaide stukken in februari 2021 extra bagger aanbrengen, zodat ook deze oevers goed zijn aangevuld.  We zullen daarna ook deze oevers inzaaien, net voordat de broedtijd begint.

In het natuurgebied Bovendijk ligt aan de oostkant een poel met een wisselende waterstand en overjarig riet. Vorige week was ik daar in de buurt en er vlogen wel 10 watersnippen op. Deze vogels houden van natte terreinen en voelen zich thuis in ons natuurgebied. Ook daarom zijn niet gemaaide stukken riet van belang.