Weekupdate 16

De Bovenlanden heeft sinds een jaar of vijf het natuurterrein Snoek in eigendom. We voeren een beheer van maaien en afvoeren van het maaisel. Hierdoor worden voedingsstoffen uit de bodem afgevoerd. Veel planten komen met minder voeding in de bodem beter tot hun recht. Op Snoek en neemt het aantal pinksterbloemen toe.