Veenwater klaar voor broedseizoen

Op 6 januari is samen met knotgroep De Ronde Venen de berkenopslag op het rietland van het Veenwater verwijderd. Afgelopen zaterdag zijn de laatste stammen afgevoerd. Dit beheer is o.a. nodig voor de moerasvogels die hier binnenkort weer gaan broeden.