Herinneringen aan John Grootegoed

Eind vorig jaar bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid en medeoprichter John B. Grootegoed op 82-jarige leeftijd, na een korte hevige ziekte, was overleden. John was in de Ronde Venen een markante persoonlijkheid en in de jaren ’80 en ’90 als secretaris en vicevoorzitter van de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht Wilnis (LMW) een grote… Lees meer »


Weekbericht week 50

De Bovenlanden doet elke winter kleinschalig snoeionderhoud aan de natuurterreinen. Zo waren we op terrein Molenland om een afgestorven lijsterbes weg te halen. Lijsterbessen worden niet zo oud. Om te voorkomen dat de dode stammen in de sloot vallen en we ze er niet meer uitkrijgen, zagen we ze weg. Gelukkig kon een deel nog… Lees meer »


Paddenstoelen

Tijdens een knotochtend op 21 december 2020 op ons natuurterrein Voorn zagen we diverse paddenstoelen. Kijk op natuurgebied Voorn om deze te bewonderen.


Stichting De Bovenlanden 35 jaar.

We zouden het bijna vergeten, maar in 2020 bestaat stichting De Bovenlanden 35 jaar. Aan het begin van dit jaar hebben we plannen gemaakt om dit lustrum te vieren, samen met onze donateurs en andere belangstellenden. We dachten dat te doen door een fietstocht te organiseren langs onze natuurgebieden. Bij elk natuurgebied zou een van… Lees meer »


Weekbericht week 48

De gemeente De Ronde Venen is weer een informatiebord over natuur en landschap rijker! Langs het fietspad van de Bovendijk is een bord geplaatst over de kleiputten. Hierop staat informatie over de geschiedenis van deze cultuurhistorische pareltjes en de werkzaamheden van De Bovenlanden om deze te behouden. Het winterpeil is ingesteld in natuurgebied de Wilnisse… Lees meer »


Weekbericht week 45

We hebben de herstelde oevers van de kleiputten aan de Bovendijk ingezaaid met een zaadmengsel van dat past bij natte oevers. Hierin zitten onder andere gele lis en wilgenroosje. Door dit inzaaien voorkomen we plaagkruiden zoals akkerdistel en leveren we een bijdrage aan de vergroting van de biodiversiteit. Aannemer de Jong zal op de niet-ingezaaide… Lees meer »


Weekbericht week 44

Aangename knotochtend op Voorn; we hebben randen teruggesnoeid, de poel en de nieuwe besstruiken in het licht gezet en hakhout teruggesnoeid. De takkenrillen liggen weer op niveau. Er is weer licht


Een stukje natuur en historie gered

In de weilanden langs de Bovendijk, ofwel in de Wilnisse Bovenlanden, bevinden zich diverse kleiputten. Een kleiput is een afgraving in het landschap waar rivierklei werd gewonnen. Het gewonnen klei was vruchtbaar en geschikt als bodemverbeteraar. Ook werd de klei gebruikt voor dijken en erf ophogingen. De klei in de weilanden aan de Bovendijk is… Lees meer »


Weekbericht week 43

Het natuurterrein Bovendijk is goed nat (dat is een goed voor de ontwikkeling van ons natuurterrein), kijk maar op deze foto: Op dinsdag 3 november begint ons knotseizoen.


Weekbericht week 42

Afgelopen week is het oeverproject kleiputten afgerond voor dit moment. Er is op een deel van de kleiputten voor de 2e keer gebaggerd. Voor de rest is dat nu niet nodig, omdat het daar erg kleiig is. Een deel is onbereikbaar voor de kraan i.v.m. de nattigheid. De voorzetting van het baggeren zal pas plaats… Lees meer »